Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie
Telefon wsparcia: (22) 270 11 65          Porady mailowe: psycholog-(na)-stowarzyszenieanimo.pl

Stowarzyszenie Animo

Działamy na rzecz osób z zaburzeniami lękowymi.

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Animo – Odważ się Żyć! powstało, by pomóc osobom doświadczającym zaburzeń lękowych. Po pomoc mogą zgłosić się do nas osoby doświadczające uogólnionych zaburzeń lękowych, fobii specyficznych, agorafobii, lęku napadowego, fobii społecznej, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD) oraz zaburzeń lękowych będących wynikiem traumatycznych doświadczeń. Telefon zaufania skierowany jest także do osób, które nie korzystały z pomocy specjalisty i nie mają diagnozy zaburzeń lękowych, ale doświadczają derealizacji, depersonalizacji, stanów nasilonego lęku, którym towarzyszy obawa przed śmiercią lub utratą zmysłów, czy też niepokojących objawów somatycznych, które nie są wynikiem choroby somatycznej.

Celem działalności Stowarzyszenia Animo jest pomoc osobom doświadczających zaburzeń lękowych poprzez różne formy wsparcia. Pierwszym projektem, jaki realizuje Stowarzyszenie Animo, jest prowadzenie telefonu wsparcia przeznaczonego tylko dla osób doświadczających wyżej wymienionych zaburzeń. Można tam po prostu porozmawiać w chwilach kryzysu o swoich odczuciach, problemach i emocjach. Podczas rozmowy można także uzyskać informacje na temat zaburzeń – jak sobie z nimi radzić, gdzie udać się po pomoc i co robić w sytuacji kumulacji lęku tak dobrze znanej wszystkim cierpiącym pod nazwą ataku paniki. W ramach naszych działań można skorzystać również z porady psychologa udzielanej poprzez kontakt e-mailowy.

Pomoc na telefonie wsparcia oraz kontakt poprzez e-mail udzielana jest bezpłatnie oraz anonimowo przez psychologów.

Aktualności

Wywiad w audycji “Drogowskazy” na falach ESKA Rock

Wywiad w audycji “Drogowskazy” na falach ESKA Rock

15 stycznia 2021 o 17:00 na falach radia ESKA ROCK w audycja Drogowskazy Eska ROCK odbył się wywiad z naszą Wiceprezes Olgą Krzyżanowską-Bodzoń. Psychologowie i psychiatrzy nie mają wątpliwości, że...

Wsparcie psychologiczne dedykowane osobom
z niepełnosprawnością

Najnowsze artykuły

PTSD – Zespół stresu pourazowego

PTSD – Zespół stresu pourazowego

Zaburzenie stresowe pourazowe (post-traumatic stress disorder, PTSD), jak sama nazwa wskazuje, związane jest z przeżyciem traumatyzującego doświadczenia. Oficjalnie wpisano je do klasyfikacji zaburzeń i chorób psychicznych dopiero w 1980 r. Pierwsze wzmianki o PTSD można było odnaleźć już w literaturze z VIII w. p.n.e. (Holiczer, Gałuszko, Cubała, 2007), jednak spostrzeżenia o konieczności utworzenia nowej jednostki chorobowej oparte były głównie o obserwacje kliniczne weteranów powracających z wojny w Wietnamie. Charakteryzowały ich pewne szczególne trudności adaptacyjne, którym towarzyszyło m.in.: ponowne przeżywanie urazu psychicznego pod postacią żywych obrazów i wspomnień scen walki, silne negatywne emocje, pobudzenie psychomotoryczne, drażliwość, zaburzenia snu i unikanie myśli...

czytaj dalej
Co to jest OCD? Czyli zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

Co to jest OCD? Czyli zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

OCD, czyli obsessive-compulsive disorder to zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Jak wskazuje nazwa – charakteryzuje się występowaniem natrętnych myśli (obsesji) oraz czynności (kompulsji). Obsesje Już samo nazewnictwo wskazuje na to, że zarówno obsesje, jak i kompulsje są kluczowym elementem omawianego zaburzenia. Wśród cech charakterystycznych obsesji wymienia się intruzywność, nieakceptowalność, subiektywny opór i egodystoniczność (Bryńska, 2007). W praktyce oznacza to, że obsesje: Prowokowane są zazwyczaj poprzez działanie zewnętrznych bodźców. Obsesje skupiają na sobie uwagę zakłócając tym samym funkcjonowanie jednostki Związane są z brakiem akceptacji dla pojawiających się natrętnych myśli Powodują poczucie utraty kontroli nad pojawiającymi się myślami. Osoba doświadczająca obsesji...

czytaj dalej
Wsparcie społeczne we współczesnym świecie

Wsparcie społeczne we współczesnym świecie

To co niesie ze sobą płynna nowoczesność to przede wszystkim fragmentaryczność i niepewność (Bauman, 2006). W praktyce znany przez nas świat dynamicznie zmienia się właściwie we wszystkich obszarach, a zjawiska, które rozgrywają się na naszych oczach, nabierają coraz szybszego tempa. W tym wszystkim nie pozostajemy na szczęście sami. Płynny świat Przemiany o charakterze globalnym nie pozostają bez wpływu na funkcjonowanie człowieka, który – chcąc nie chcąc – zmuszony jest zaadaptować się do stale zmieniających się warunków środowiska, co wymaga zarówno energii, jak i czasu. Konieczność sprostania wyzwaniom niestabilnej współczesności, a także już sama świadomość ich istnienia, może wzbudzać rozmaite emocje – lęk, gniew, frustrację czy rozpacz. Zastanego stanu rzeczy nie ułatwia...

czytaj dalej
Wydarzenie traumatyczne a rozwój PTSD

Wydarzenie traumatyczne a rozwój PTSD

Ostra reakcja na stres (acute stress disorder, ASD) jest krótkotrwałym zaburzeniem reaktywnym, będącym konsekwencją doświadczenia traumatycznego stresu. Za taki stres uznaje się m.in działania wojenne, brutalną napaść, zagrożenie życia lub integralności cielesnej, wypadki komunikacyjne, katastrofy naturalne, widok nagłej śmierci bliskiej osoby, przemoc, maltretowanie lub bycie naocznym świadkiem takich zdarzeń (APA, 2013a). Ponadto, przeżyciu towarzyszy silny strach, przerażenie i poczucie bezradności. Ostra reakcja na stres na ogół pojawia się już w ciągu kilku minut od zdarzenia i ustępuje w ciągu kilku dni, ale zdarza się, że trwa nawet do 4 tygodni (Borys, 2004). Częściej diagnozuje się to zaburzenie u kobiet. Objawy ostrej reakcji na stres Formalnie, aby je rozpoznać, objawy muszą...

czytaj dalej
Nerwica lękowa a samobójstwo

Nerwica lękowa a samobójstwo

Pragnienie życia i unikanie zagrożeń jest czymś tak oczywistym, powszechnym i naturalnym, że problematyka samobójstw niejako automatycznie łączona jest z chorobami psychicznymi. Dawniej ryzyko samobójcze wiązano przede wszystkim z zaburzeniami afektywnymi, osobowością pograniczną oraz amnezją dysocjacyjną. Zaburzenia lękowe a ryzyko zachowań samobójczych W najnowszej klasyfikacji chorób psychicznych uwzględniane jest ono w znacznie szerszym spektrum kategorii diagnostycznych, wśród których wyróżnić można schizofrenię, zaburzenia odżywiania, zaburzenia lękowe, a także zespół stresu pourazowego. Skłonności samobójcze powszechnie kojarzone są ze znacznie obniżonym nastrojem, zamartwianiem się i anhedonią. Nie należy również bagatelizować lęku jako czynnika ryzyka. Towarzyszy on często...

czytaj dalej
Zaburzenia lękowe pod postacią somatyczną

Zaburzenia lękowe pod postacią somatyczną

W potocznym języku utarły się sformułowania takie jak "nerwica żołądka", "nerwica serca", "nerwica wegetatywna". W klasyfikacjach diagnostycznych nie istnieją zaburzenia tego typu. Pod tymi nazwami kryją się różne formy zaburzeń występujących pod postacią somatyczną. Kobiety cierpią na nie 10 razy częściej niż mężczyźni. Objawy pojawiają się zazwyczaj między 20 a 40 rokiem życia. Jakie to zaburzenia? Psychika i ciało - naczynia połączone Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (zaburzenia somatoformiczne) to podgrupa zaburzeń lękowych, do których zaliczają się: zaburzenia somatyzacyjne, zaburzenia hipochondryczne (lęk o zdrowie), uporczywe bóle psychogenne, a...

czytaj dalej