Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Historia powstania Stowarzyszenia Animo

Stowarzyszenie Animo – Odważ się żyć! powstało na przełomie 2019 i 2020 roku. Decyzja o jego założeniu, wizja naszej misji, celów oraz sposobów ich realizacji rodziła się przez okres dwóch lat poprzedzających start naszej inicjatywy.

Przez ten okres obserwowaliśmy potrzeby osób z zaburzeniami lękowymi oraz problemy jakie napotykają na swej drodze. Przez 2 lata prowadziliśmy prywatną grupę w serwisie Facebook skupiającą takie osoby. Przyglądaliśmy się także bardzo wielu innym grupom i społecznościom poświęconym tej tematyce. Odbyliśmy wiele rozmów bezpośrednich, grupowych a także przeprowadzaliśmy ankiety, pytając o potrzeby i trudności na jakie napotykają osoby doświadczające zaburzeń lękowych.

Z analizy obrazu jaki się wyłonił, wynikało jasno, że podstawowymi potrzebami tych osób jest uzyskanie zrozumienia oraz wsparcia emocjonalnego. Drugą kluczowa potrzebą jest potrzeba edukacji i informacji o naturze zaburzeń, których doświadczają i sposobach ich leczenia. Trzecią jest konkretna pomoc i wsparcie na zasadzie motywacji do podjęcia walki o siebie, rozpoczęcia lub kontynuowania leczenia i umocnienia wiary i przekonania, że stany jakich doświadczają są wyleczalne.

W związku z naturą objawów towarzyszących zaburzeniom lękowym, tj. najczęściej problemami w swobodnym poruszaniu się w przestrzeni, wykonaniem podstawowych badań lekarskich, obawami przed wizytą u lekarza psychiatry oraz podjęciem pełnej psychoterapii stacjonarnej, a także wielu błędnym wyobrażeniom i mitom towarzyszącym temu tematowi, forma wstępnej i doraźnej pomocy w formie zdalnej – telefonu wsparcia była naturalną konsekwencją i najlepszym rozwiązaniem i odpowiedzią na te potrzeby.