Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

[PL version below]
From the beginning of the Animo Association we make every effort to ensure psychological help for the largest possible group of people in need. Therefore we’re happy to announce that we have launched psychological help by e-mail in English!

Animo Association – Dare to Live! was created to help people experiencing anxiety disorders, such as: generalized anxiety disorders, specific phobias, agoraphobia, panic disorder, social phobia, obsessive-compulsive disorder (OCD) and anxiety disorders resulting from traumatic experiences.

If you speak english, you have a rough time and need help, don’t wait and write to us: psycholog-(na)-stowarzyszenieanimo.pl

—–
Od początku działania Stowarzyszenia Animo dokładamy wszelkich starań, aby oferowana przez nas pomoc docierała do jak najszerszej grupy osób potrzebujących. Dlatego też cieszymy się, że możemy ogłosić uruchomienie mailowej pomocy psychologicznej w języku angielskim!

Stowarzyszenie Animo – Odważ się Żyć! powstało, by pomóc osobom doświadczającym zaburzeń lękowych, takich jak: uogólnione zaburzenie lękowe, fobie specyficzne, agorafobia, lęk napadowy, fobia społeczna, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD) oraz zaburzenia lękowe będące wynikiem traumatycznych doświadczeń.

Jeśli posługujesz się językiem angielskim, jest Ci trudno i potrzebujesz wsparcia, nie czekaj i napisz do nas:
psycholog-(na)-stowarzyszenieanimo.pl