Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Obejmujemy patronatem projekt społeczny ,,POZA ZASIĘGIEM”, który realizowany jest w ramach olimpiady ,,Zwolnieni z teorii”. Inicjatywa powstała ze względu na poznanie problemów wynikających ze zmiany trybu życia studentów spowodowanych pandemią COVID-19 od podszewki – z doświadczeń własnych oraz swoich kolegów.

– Nie wyobrażam sobie napisać: no wie Pani, miałam atak paniki przez trzy godziny, kiedy patrzyłam na te zadania. Łatwiej napisać, że komputer się zepsuł – tak brzmi krótka wiadomość jednej z koleżanek ze studiów Julii, kierowniczki projektu POZA ZASIĘGIEM.

Wśród tysięcy wyłączonych kamerek podczas zajęć zdalnych trudno zauważyć problemy i kryzysy psychiczne, z którymi mierzy się wiele osób.

Klika słów o projekcie “POZA ZASIĘGIEM”
Projekt kieruje swoje działania głównie do osób w przedziale wiekowym od 18 do 24 roku życia. Według raportu z pierwszej fali badania podłużnego, badającego uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie epidemii Covid-19 (Gambina i in., 2020), to właśnie ta grupa wiekowa jest najbardziej narażona na uszczerbek w zdrowiu psychicznym. Wśród tych osób znajduje się wielu studentów, którzy doświadczają trudności związanych z nauką zdalną, a wiele aktywności i planów znalazło się poza zasięgiem ich możliwości. Zaistniała sytuacja spowodowała trudności, z którymi muszą się mierzyć – spadek motywacji do działania, złe samopoczucie, bezsilność, lęk.

Celem projektu jest wspieranie tej grupy i promowanie aktywnego wykorzystanie czasu pandemii poprzez oferowanie sposobów rozwoju wiedzy, umiejętności, zadbania o siebie i swoje samopoczucie. Cel ten realizują poprzez publikację grafik oraz nagrań video. W ramach projektu stworzone zostaną też nagrania ukazujące problemy, z jakimi mierzą się studenci podczas zajęć zdalnych, ale też obrazujących to, za czym oni tęsknią.

Według raportu z badań studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Długosz, 2020), często osoby te odczuwają m.in. niepokój, znudzenie i wyczerpanie. Trudności związane ze zdalnym nauczaniem to m.in. zbyt duże partie materiału do samodzielnego opracowania, brak bezpośredniego kontaktu z wykładowcami i rówieśnikami, trudności z uzyskaniem wyjaśnień oraz informacji o postępach w nauce od prowadzących zajęcia. Często te i wiele innych trudności znajdują się POZA ZASIĘGIEM wzroku. Są niewidoczne przez wyłączone kamery. 

Stowarzyszenie Animo – Odważ się Żyć! patronem projektu
Jako patroni projektu “POZA ZASIĘGIEM” wesprzemy inicjatywę w powstawaniu materiałów psychoedukacyjnych, które zostaną zamieszczone w serwisach Facebook i Instagram. Uważamy, że działania realizowane w ramach projektu mogą zwiększyć świadomość społeczeństwa o problemach, z jakimi mierzy się wielu studentów w tym trudnym czasie.


Badania:
Gambina, M., Sękowski, M., Woźniak-Prus, M., Cudoc, A., Hansena, K., Gorgola, J., … i Wnuk, A. (2020). Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie epidemii Covid-19–raport z pierwszej fali badania podłużnego.
Długosz, P. (2020). Raport z II etapu badań studentów UP. Opinia na temat zdalnego nauczania i samopoczucia psychicznego.