Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Bardzo często zdarza się, że osoby szukające wsparcia psychicznego nie zdają sobie
sprawy z istnienia różnic pomiędzy poszczególnymi specjalistami z tej dziedziny. Psycholog,
psychoterapeuta i psychiatra to trzy odrębne zawody, a choć wszystkie związane są ze
zdrowiem psychicznym, każdy z nich cechuje inne podejście i kompetencje.

Kim jest psycholog?

Psycholog to, w największym skrócie, osoba, która uzyskała tytuł magistra na kierunku
psychologia. Dyplom ukończenia studiów jest świadectwem kompetencji w zakresie
wykonywania testów psychologicznych i stawiania diagnozy psychologicznej. Poza tym
psycholog może prowadzić szkolenia, badania naukowe, wydawać zaświadczenia, czy
udzielać porady psychologicznej. Szczególnie to ostatnie bywa często powodem
dezorientacji i zamieszania wokół zawodów. Porada psychologiczna ma celu uzyskanie
opinii specjalisty w zakresie możliwości radzenia sobie z trudnościami. Psycholog udziela
wsparcia i wskazuje mocne strony, może też dawać wskazówki i podpowiedzi dotyczące
rozwiązania problemu.

Czy psychoterapeuta to zawsze psycholog?

Wielu psychoterapeutów ma wykształcenie psychologiczne, jednak mogą nimi zostać także
osoby, które ukończyły inne studia wyższe, najczęściej medyczne lub humanistyczne.
Proces zdobywania uprawnień psychoterapeutycznych zajmuje od 4 do 10 lat i obejmuje
własną psychoterapię, staż kliniczny oraz praktyki pod superwizją. Każdy z tych elementów
stanowi istotny element przygotowania do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
Większość nurtów psychoterapeutycznych opiera się stworzeniu specyficznej relacji
pomiędzy terapeutą a osobą z trudnościami. Proces psychoterapeutyczny różni się od siebie
w zależności od nurtu, w którym pracuje specjalista. Niektóre techniki stosowane w
psychoterapii zostały zweryfikowane jako skuteczne metody leczenia poszczególnych
zaburzeń psychicznych. Wielu badaczy podkreśla, że zaufanie do specjalisty jest jednym z
nieodzownych elementów skutecznej terapii.

Kiedy udać się do psychiatry?

Psychiatra to osoba posiadająca wykształcenie medyczne oraz specjalizację z psychiatrii.
Jako lekarz, psychiatra ma obowiązek przestrzegania Kodeksu Etyki Lekarskiej. Jest także
uprawniony do wystawiania recept i zlecania badań laboratoryjnych. Warto udać się do
psychiatry i rozważyć leczenie farmakologiczne, gdy trudności psychiczne w znacznym
stopniu utrudniają nam codzienne funkcjonowanie.
Bardzo często osoby podejmujące się leczenia psychicznego konsultują się z więcej niż
jednym specjalistą. Połączenie terapii z lekami jest szczególnie zalecane, gdy nasilenie
problemów utrudnia pracę z terapeutą. Lekarz może wtedy przepisać jeden z wielu różnych
środków o działaniu przeciwlękowym lub antydepresyjnym, dzięki czemu będziemy w stanie
skuteczniej działać na terapii.